De provincie Zuid-Holland trekt de komende vier jaar 10 miljoen euro uit voor het terugdringen van geluidhinder rond provinciale wegen. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor afspraken gemaakt in een actieplan. Inwoners kunnen de provincie vragen mee te werken aan een oplossing tegen geluidsoverlast.

Wie lang blootgesteld wordt aan geluid van autoverkeer op wegen kan gezondheidsklachten krijgen, zoals slaapverstoring. Om deze effecten zoveel mogelijk weg te nemen heeft de provincie de afgelopen zes jaar al 94 kilometer aan stil asfalt aangelegd. Ook zijn er extra geluidschermen aangebracht.

Voor een deel wordt de komende jaren de geluidsoverlast langs provinciale wegen beperkt op basis van berekende knelpunten. Op berekende geluidskaarten is te zien hoeveel lawaai het verkeer op provinciale wegen produceert. Op basis daarvan worden knelpunten langs de wegen berekend die in aanmerking komen om opgelost te worden. Wanneer op die locaties groot onderhoud aan de orde is, kijkt de provincie ook welke geluidswerende maatregelen getroffen kunnen worden.

Nieuw is dat inwoners die geluidsoverlast ervaren op plekken die niet uit de berekeningen naar voren kwamen de mogelijkheid krijgen om die knelpunten onder de aandacht van de provincie te brengen. Op basis van een klachtenregeling die in het actieplan is opgenomen bekijkt de provincie Zuid-Holland welke oplossingen in aanmerking komen en voor welk deel zij in die oplossing kan meebetalen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie
DELEN