Waterschap Hollandse Delta gaat de waterschapsbelasting fors verhogen. Door strakke financiële sturing in het verleden is een achterstand ontstaan in het beheer en onderhoud van de bezittingen en installaties van waterschap Hollandse Delta. Om dit weer op orde te brengen is een flinke inhaalslag nodig. Daarom wil het waterschap fors investeren in veilige en betrouwbare installaties en bezittingen.

Het is van groot belang dat achterstallig onderhoud snel wordt weggewerkt en dat er extra geïnvesteerd wordt, zo laat het waterschap weten. Waterschap Hollandse Delta zorgt met deze impuls voor veilige en betrouwbare installaties en voorkomt uitval en milieuschade. Het gaat bijvoorbeeld om renovatie en vernieuwing van rioolwaterzuiveringsinstallaties en investeringen in onderhoud aan wegen en watersystemen. Dat is niet nodig voor de dijken, want die zijn op orde en veilig. Om al deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, komt er ook extra budget voor de werving van personeel.

Het bestuur heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een plan om de achterstanden in beheer en onderhoud weer op orde te brengen. In de commissies van de Verenigde Vergadering op 17 juli zijn het plan, de mogelijke financieringsscenario’s en de gevolgen voor een belastingverhoging besproken. De komende maanden wordt alles verder uitgewerkt en doorgerekend waarna definitieve besluitvorming volgt in de Verenigde Vergadering van 29 november.

Naar verwachting gaat de waterschapsbelasting per huishouden met ongeveer 50 euro omhoog.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie
DELEN