Afbeelding: Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de gemeente Vlaardingen en wegbeheerder Rijkswaterstaat richten vijf bufferparkeerlocaties in. Hier kunnen vrachtwagens tijdelijk terecht, indien hun douanepapieren niet op orde zijn voor zeevervoer naar het Verenigd Koninkrijk (VK) zodra dit land uittreedt uit de Europese Unie, naar verwachting op 29 maart 2019.

Doel van de gecoördineerde actie is om eventueel extra oponthoud als gevolg van extra douaneformaliteiten op ferry en shortsea terminals tot een minimum te beperken en een zo soepel mogelijke goederendoorvoer van en naar het VK te waarborgen. Extra douane formaliteiten zijn immers vereist voor zogeheten derde landen. Ook kunnen intensievere paspoortcontroles en inspecties door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit leiden tot langere verwerkingstijden op terminals.

Van de circa 54 miljoen ton goederen die jaarlijks worden verhandeld tussen het VK en Nederland gaat circa 40 miljoen ton via de Rotterdamse haven, vooral via ferry- en shortsea transport. Zodra Brexit een feit is, vormen de Nederlandse zeehavens voor het VK een EU-buitengrens en dat heeft grote gevolgen voor met name de afhandeling van douanepapieren en paspoortcontrole.

Havenbedrijf Rotterdam heeft in samenwerking met de ferry terminals in Rotterdam een simulatiestudie laten uitvoeren naar de effecten van een Brexit op de afhandeling van vrachtvervoer op en voor de terminals. Op basis van ervaringsgegevens is daarbij aangenomen dat circa 400 vrachtauto’s hun formaliteiten niet op orde hebben. Op basis van de uitkomsten van deze simulatiestudie is een onderbouwde inschatting gemaakt van het benodigde aantal tijdelijke bufferparkeerplaatsen voor vrachtauto’s. Op grond van deze aantallen verwachten partijen dat de geboden 700 extra plekken op bufferparkeerlocaties toereikend zullen zijn. Indien deze extra capaciteit onverhoopt ontoereikend zou zijn, hebben partijen additionele overloopgebieden achter de hand.

De bufferparkeerlocaties zijn enkel toegankelijk voor vrachtauto’s die geen toegang krijgen tot de ferry terminals in de haven van Rotterdam omdat hun lading niet vooraf digitaal aangemeld is via het Portbase systeem. Op deze tijdelijke locaties kunnen vrachtwagenchauffeurs in overleg met hun opdrachtgever of transportplanner de noodzakelijke formaliteiten alsnog in orde maken.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
DELEN