Beeld: Gemeente Nissewaard

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT organiseren dinsdagavond 10 september een inloopbijeenkomst over de mogelijke komst van een hoogspanningsstation bij Simonshaven. Hier kunnen omwonenden en geïnteresseerden terecht voor meer informatie over het project, de procedure en de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD).

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar het vasteland. Het hoogspanningsstation op de Maasvlakte of nabij Simonshaven zijn mogelijke locaties om de verbinding aan te sluiten op het hoogspanningsnet op land. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren.

Bezoekers kunnen tussen 19.00 uur en 21.00 uur op elk moment binnenlopen bij de informatiebijeenkomst in Sportcentrum De Drenkwaard in Zuidland. Er zijn panelen met informatie, daarnaast zijn medewerkers van de ministeries van EZK en BZK en van TenneT aanwezig om vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. Bezoekers kunnen ook ter plekke mondeling een zienswijze op de concept-NRD indienen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
DELEN