Het scheepswrak uit de 18e eeuw dat afgelopen december op de Maasvlakte werd opgegraven, is de afgelopen tijd door archeologen onderzocht. Een deel van het wrak is te zien in Futureland op de Maasvlakte.

Het scheepswrak is met een zware kraan zorgvuldig opgetakeld, onderzocht en in een stalen frame gezet. Het betreft een stuk bakboord met een afmeting van 12 bij 3 meter van een oorspronkelijk circa 30 meter groot vrachtschip. Het is het bovenste deel van het boord, dat met de huid naar boven in de zeebodem terecht is gekomen. Dateringsonderzoek op basis van de jaarringen van het hout maakte duidelijk dat het vaartuig even na 1717 is gebouwd.

Dit wrak is interessant omdat het de bovenste rand van een scheepsboord betreft. Er zijn allerlei scheepsbouwkundige details, zoals spuigaten, een dubbeling van de eikenhouten scheepsromp met planken van naaldhout ter bescherming tegen zeeorganismen, en restanten van de ondersteuning van het staand want van het vaartuig. Het betreft bevestigingspunten waarmee de zijstagen (de touwen die de mast ondersteunden) aan het boord waren bevestigd. Het meest in het oog springende kenmerk van dit scheepsdeel zijn de boven het boord uitstekende spantkoppen. Het betreft de restanten van de verschansing, de bovenste constructie van het boord. In tegenstelling tot de onderste delen van de romp, dat zich kenmerkt door robuuste planken, was dit deel van het schip relatief licht gebouwd. Op deze uit het boord stekende spanten bevond zich oorspronkelijk een horizontale plank als boordrand. Het is een constructie die veelvuldig te zien is bij 17e eeuwse scheepsmodellen en schilderijen.

In 2018 is het Havenbedrijf Rotterdam begonnen met het aanleggen van een nieuwe haventerminal in de eerste Maasvlakte. Hiervoor is een enorme droge bouwput van ruim een kilometer aangelegd waarin de kades van de nieuwe haven worden gerealiseerd. Tijdens het boren van de fundamenten is men hier op twee plaatsen op een stuk scheepswrak gestuit. Naar aanleiding daarvan zijn Archeologie Rotterdam en ADC Maritiem ingeschakeld. De vondsten boden de unieke gelegenheid om in dit gebied scheepswrakken in droge omstandigheden te onderzoeken.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie
DELEN