De zogenaamde bubbledeck vloeren en de constructieopbouw, zoals toegepast in de parkeergarage van Eindhoven Airport zijn niet toegepast in Brielle.

De Rijksoverheid heeft, naar aanleiding van het onderzoek van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OvV) naar de oorzaak van het incident met de parkeergarage in Eindhoven, de gemeenten als toezichthouder gevraagd de panden te laten controleren op aanwezigheid van breedplaatvloeren, breder dan alleen bubbledeck vloeren.

De gemeente Brielle heeft in november een eerste inventarisatie gemaakt van panden waar mogelijk breedplaatvloeren zijn toepast. Hieruit bleek dat alleen bij drie onderwijsgebouwen breedplaatvloeren zijn toegepast. Het betreft de gebouwen van het Maerlant, Meester Eeuwoutschool en het kind zorgcentrum aan het Gooteplein.

Aan de hand van de richtlijnen van de Rijksoverheid zijn deze breedplaatvloeren nader onderzocht. De gemeente heeft dit onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat geen veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor deze gebouwen in Brielle.

Hoewel geen veiligheidsmaatregelen nodig zijn, is volgens het stappenplan van de Rijksoverheid nog wel nodig voor twee gebouwen nader onderzoek uit te voeren op basis van de aangepaste norm. Dit betreft de Meester Eeuwoutschool en het Maerlant College.

De landelijke norm wordt aangepast naar aanleiding van het incident in Eindhoven. Deze aangepaste norm is nog niet bekend. Het aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd, zodra deze norm bekend is. De verwachting is dat een constructieve herberekening op basis van een aangepaste norm in de toekomst niet zal leiden tot een andere uitkomst voor de beide gebouwen in Brielle.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie
DELEN