Foto: Google Streetview

De gemeente Nissewaard wilde maandagmiddag 8 oktober een stuk grond aan de Clara Visserstraat ontruimen, maar mag dit niet van op last van de rechtbank.

Op de grond staan vier caravans die hier door een groep woonwagenbewoners illegaal zijn geplaatst. De woonwagenbewoners hebben een kort geding aangespannen tegen de gemeente. De gemeente wacht nu de behandeling van de rechtszaak af.

Na telefonisch overleg met de groep is op vrijdag 5 oktober een vooraankondiging door de gemeente afgegeven waarin uitgelegd is dat de groep in overtreding is, de reden daarvoor en het voornemen van de gemeente om tot ontruiming van het perceel over te gaan. De groep meent recht te hebben op het stuk grond dat ooit aangewezen was als grond voor woonwagenbewoners. De grond, in bezit van de gemeente, kent volgens het bestemmingsplan de bestemming groen. Dat betekent dat er geen bewoning op dit stuk grond mag plaatsvinden.

In het verleden waren hier zes plekken beschikbaar voor woonwagens. Inmiddels zijn drie van de zes standplaatsen opgeheven. De gemeente heeft de laatste jaren het beleid gevoerd dat er na ruiming geen nieuwe woonwagens worden toegelaten. Dit beleid is conform het intrekken van de Woonwagenwet in 1999.

Onlangs is door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties een visie geschreven dat in lijn is met het mensenrechtelijk kader voor de culturele identiteit van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Het ministerie heeft aan gemeenten gevraagd het lokaal gevoerd beleid te toetsen aan deze nieuwe beleidsvisie. De gemeente Nissewaard is hiermee aan de slag waarbij vanwege de zorgvuldigheid het beschrijven van de visie enige tijd zal kosten.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie
DELEN