Foto: Google Streetview

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs en wethouder Richard Moti (Werk&Inkomen) van gemeente Rotterdam hebben dinsdag 5 februari het Rotterdams Leerakkoord getekend. Het leerakkoord zorgt voor uitbreiding van het aantal carrièrestartgaranties, leerwerkplekken voor werkzoekenden bij MKB-bedrijven en een platform waarbij medewerkers van bedrijven uit de haven kennis en ervaring op kunnen doen bij andere bedrijven.

Doel van het Leerwerkakkoord is meer Rotterdammers aan de slag krijgen én houden. Het akkoord richt zich op drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk. De pijler van school naar werk heeft als uitgangspunt dat geen jongere met diploma zonder baan van school gaat. De inzet is dat jongeren op school de juiste vaardigheden leren, en werkgevers waar nodig startgaranties afgeven voor zoveel mogelijk opleidingen. Bij de pijler van werk naar werk staat een leven lang ontwikkelen centraal, daarbij zetten werkgevers in op om- en bijscholing ‘on the job’. De pijler (weer) aan het werk gaat over nieuwe manieren om geen arbeidspotentieel onbenut te laten en zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en te houden.

Naast het overkoepelende Rotterdams Leerwerkakkoord zijn er ook al twee sectorakkoorden ondertekend, voor de Haven en het MKB. In het sectorakkoord Haven spreken de ondertekenaars met elkaar af in 2019 drie miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van havenmedewerkers. Met het sectorakkoord Haven wordt onder andere geïnvesteerd in 1000 carrièrestartgaranties voor havenbanen, voor studenten van de opleidingen procestechniek, onderhoud en logistiek op mbo-niveau 2, 3 en 4. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het opzetten van modulaire opleidingen waarbij leerlingen deelcertificaten kunnen halen. Door deze flexibiliteit kan snel ingespeeld worden op een eventueel veranderende vraag. Verder wordt er geïnvesteerd in het opleiden van hybride docenten die naast hun baan in het vakgebied, les gaan geven. Ook komt er een platform Haven werkt! waarbij personeel tijdelijk of vast de kans krijgt in andere bedrijven kennis op te doen, via stages of vacatures. Verder worden er dit jaar 100 opstapbanen (leerwerkplekken) in de haven gecreëerd voor Rotterdammers uit de bijstand.

In het sectorakkoord voor MKB wordt onder meer afgesproken dat in de komende vier jaar minimaal 600 Rotterdamse werkzoekenden via een leerwerkplek bij MKB-bedrijven in Rotterdam-Rijnmond aan de slag gaan. Verder krijgen zoveel mogelijk schoolverlaters via onder andere stageplaatsen en startgaranties een concreet perspectief op werk aangeboden. Daarnaast zullen nieuwe mogelijkheden worden onderzocht om MKB-personeel te stimuleren zich verder te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld de individuele leerrekening of scholingsvouchers.

Het Rotterdams Leerwerkakkoord is één van de ambities uit het coalitieakkoord Nieuwe Energie voor Rotterdam en heeft een looptijd van 6 jaar. De partners investeren met geld en personele inzet in deze aanpak. De gemeente Rotterdam investeert 8 miljoen euro.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie
DELEN