TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseren dinsdagavond 14 mei een inloopavond voor Simonshaven en omgeving om omwonenden en belanghebbenden te informeren over het project Net op zee IJmuiden Ver Beta. De inloopavond vindt van 19.00 uur tot 21.00 uur plaats in Sportcentrum De Drenkwaard in Zuidland. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT wil een ondergrondse hoogspanningsverbinding aanleggen van het toekomstige windenergiegebied IJmuiden Ver op zee naar het vasteland. Het bestaande hoogspanningsstation op de Maasvlakte en het bestaande hoogspanningsstation nabij Simonshaven zijn mogelijke locaties om de verbinding op het hoogspanningsnet op land aan te sluiten.

Tijdens de inloopavond krijgen bezoekers informatie over het project, de procedure en het onderzoek naar mogelijke routes (tracéopties) voor de nieuwe hoogspanningsverbinding, waaronder routes via het Haringvliet naar het hoogspanningsstation nabij Simonshaven. Er zijn medewerkers van TenneT en van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aanwezig aan wie vragen gesteld kunnen worden. Ook ideeën over mogelijke routes voor de nieuwe hoogspanningsverbinding zijn welkom. De komende maanden moet duidelijk worden welke routes verder onderzocht zullen worden. Uit het verdere onderzoek naar de verschillende routes volgt de voorkeursroute en op welk hoogspanningsstation de verbinding wordt aangesloten.

Hetzelfde geldt voor de locatie voor het bovengrondse converterstation op land dat bij dit project hoort. Het moet in de buurt van het bestaande hoogspanningsstation worden gebouwd. Voor het converterstation is een oppervlakte van ongeveer 5,5 hectare nodig. Het converterstation zet de gelijkstroom, die via de hoogspanningsverbinding van zee naar land wordt getransporteerd, om in wisselstroom. Dit is nodig omdat ons elektriciteitsnet op wisselstroom is gebaseerd.

Het project Net op Zee IJmuiden Ver Beta is een groot project van nationaal belang. Daarom is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent onder meer dat de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten over het tracé, de locatie van het converterstation en waar de hoogspanningsverbinding aansluit op land. De omgeving wordt hier nauw bij betrokken.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie
DELEN