Foto: Google Streetview

Het Rotterdamse havengebied blijft een magneet voor werkgelegenheid en economische groei in Nederland, zo blijkt uit onderzoek. De zeehaven-gerelateerde directe werkgelegenheid in de regio Rotterdam-Rijnmond bedroeg 101.443 werkzame personen in 2017, het hoogste niveau sinds 2002.

Gecombineerd met de hoeveelheid indirecte werkgelegenheid, zijn er 183.675 personen werkzaam in deze regio. Dat is 2,0% van alle werkzame personen in Nederland. Tezamen produceren zij 22,8 miljard euro (was 22,5 miljard euro) aan toegevoegde waarde, ofwel 3,1% van het bruto binnenlands product. Dat blijkt uit de Havenmonitor die is opgesteld door Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De havenmonitor meet elk jaar de directe werkgelegenheid en toegevoegde waarde van alle zeehavens in Nederland inclusief zogeheten achterwaartse indirecte effecten. Met achterwaartse effecten wordt bedoeld de toegevoegde waarde die het gevolg is van inkoop door bedrijven vanuit de haven elders in de Nederlandse economie.

Havenbedrijf Rotterdam laat een aanvullende studie uitvoeren naar de voorwaartse indirecte effecten van de Rotterdamse haven op basis van CBS-gegevens over internationale handel. Met voorwaartse indirecte effecten wordt bedoeld dat tevens rekening wordt gehouden welke economische activiteiten er mogelijk worden gemaakt in Nederland door de aanwezigheid van de Rotterdamse haven, zoals wederuitvoer via logistiek en distributie. Het Havenbedrijf verwacht de resultaten van deze aanvullende studie nog dit jaar te kunnen publiceren.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie
DELEN