De wilde bijen in Hellevoetsluis kunnen gaan nestelen in het Kooisteebos. In dit bos is het eerste nesteldijkje van Hellevoetsluis aangelegd.

Van de wilde bijen die in Nederland leven, nestelt 80 procent ondergronds. Bijenhotels en insectenhotels worden gebruikt door de overige 20 procent van de wilde bijen die in de natuur in (dode) takken, rietstengels of dood hout nestelen. Een klein gedeelte van de wilde bijen kan dus gebruik maken van een bijenhotel, tenzij daar ook zand of leem in is verwerkt. Veel soorten die ondergronds nestelen hebben zandige plekken nodig om een holletje te graven. Dit doen ze soms ook tussen tegels als daar ruimte voor is.

In het Kooisteebos zijn voor de bijen die bovengronds nestelen voldoende natuurlijke nestplekken aanwezig, maar geen zand. Om onder andere graafbijen en zandbijen ook een nestelplek te bieden, is er bij wijze van proef een zanddijkje aan gelegd waar deze bijtjes kunnen nestelen. De nesteldijk heeft een steile wand gericht op de zon, zodat het er lekker warm is. Ervoor komt ook zand te liggen, zodat het zanddijkje niet al te snel begroeid raakt.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie
DELEN