Rob Beek, gemeentesecretaris/algemeen directeur van Westvoorne, heeft zijn vertrek aangekondigd. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst maakte hij dit bekend aan het personeel. Beek werd op 1 februari 2016 benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Westvoorne. Zijn opdracht was onder meer om de samenvoeging van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne vorm te geven.

“Het is de projectdirectie niet gelukt de Werkorganisatie Voorne tot stand te brengen”, aldus Rob Beek. “Dit heeft niet alleen tot gevolg dat de ambtelijke organisatie Westvoorne nog enige tijd zelfstandig blijft functioneren en zich daarop moet voorbereiden. Ook zal de weg naar samenwerking op Voorne opnieuw gevonden moeten worden. Om hieraan vorm en inhoud te geven is tijd en ruimte nodig. Voor beide processen is wijziging van de ambtelijke top wenselijk.” Met het oog daarop heeft Rob Beek in samenspraak met het college besloten te vertrekken als gemeentesecretaris/algemeen directeur van Westvoorne.

De gemeenteraad van Westvoorne besloot al eerder een tijdelijke Commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne in te stellen. Deze commissie onderzoekt de mogelijkheden voor samenwerking van de gemeenten op Voorne-Putten. De procedure voor een nieuw aan te stellen gemeentesecretaris wordt binnenkort opgestart. Het daadwerkelijk afscheid van Rob Beek zal op een later moment plaatsvinden.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle vindt het jammer dat Beek vertrekt bij de gemeente Westvoorne. Het college van Brielle heeft respect voor dit besluit, dat voortvloeit uit het stuklopen na 3,5 jaar voorbereiding van het proces van de vorming van een gemeenschappelijke werkorganisatie op Voorne tussen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. De gemeentesecretaris van Brielle, Nicolette van Waart, is eerst vanaf 1 mei 2018 aangesteld bij de gemeente Brielle en pas vanaf dat moment betrokken geraakt bij de voorbereidingen van de ambtelijke fusie. Voor het college van Brielle is er geen enkele reden om haar functioneren en positie ter discussie te stellen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie
DELEN