Foto: Google Streetview

De tweede Nissewaard Peiling start op 1 oktober. Dit tweejaarlijks onderzoek onder ruim 7.500 inwoners van 18 tot 85 jaar vraagt de betreffende inwoners van Nissewaard naar de leefbaarheid van hun buurt of dorpskern. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research. De gemeente Nissewaard gebruikt de resultaten om de leefbaarheid en het gebruik van voorzieningen in gemeente verder te verbeteren.

Cijfers over leegstand, verhuispercentages en aangiften van misdrijven geven een goede indruk hoe een wijk of kern ervoor staat, maar ze zeggen weinig over het antwoord op de vraag hoe de bewoners zelf hun woon- en leefomgeving ervaren. De Nissewaard Peiling 2018 gaat hier wel over.

“De uitkomsten van dit onderzoek geven ons inzicht in hoe inwoners de eigen buurt en voorzieningen waarderen. Door de resultaten nu en in de komende jaren te vergelijken met die van 2016, ontstaat een completer beeld van een buurt met alle knelpunten en kansen. Beleid en dienstverlening kunnen zo beter worden afgestemd op de behoeften van inwoners en andere betrokkenen”, aldus wethouder Jan Willem Mijnans. Het onderzoek vraagt inwoners onder meer wat zij van de kwaliteit van de woningen en het onderhoud van de groenvoorzieningen in de eigen buurt vinden. Er worden vragen gesteld over verschillende voorzieningen, overlast van anderen en veiligheid. Inwoners wordt ook gevraagd hoe zij denken over duurzaamheid en de bereikbaarheid van de gemeente.

Met de peiling houdt de gemeente een vinger aan de pols, zodat zij kan ingrijpen als de uitkomsten daar aanleiding toe geven. Bovendien kunnen de resultaten van eerdere maatregelen in kaart worden gebracht. Daarom hoopt de wethouder dat veel van de 7500 inwoners aan het onderzoek meedoen: “Het is fijn als we een hoge respons op de enquête krijgen, want dat komt de betrouwbaarheid van de resultaten ten goede.” De resultaten van het onderzoek zijn in het eerste kwartaal van 2019 bekend. Op www.nissewaard.nl is het rapport met de resultaten van het vorige onderzoek in Nissewaard uit 2016 te vinden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie
DELEN