Foto: Google Earth

De gemeente Hellevoetsluis maakt het in de toekomst voyeurs makkelijk om naturisten op het terrein van NVH de Brongaard te bespieden, aldus de vereniging. In de vergunningaanvraag voor de omgevingsvergunning van de zonnevelden voor de Farm Frites staat een uitkijktoren voor recreatiefgebruik bij de ijsbaan van Oudenhoorn in de planning. Deze ijsbaan ligt op zo’n 150 meter van het naturistenterrein van Naturisten Vereniging Hellevoetsluis.

Reeds in gesprekken met de wethouders Schop en Spoon van de gemeente Hellevoetsluis heeft het bestuur van de naturistenvereniging aangegeven dat een uitkijktoren niet gewenst is op deze locatie. De beide wethouders verzekerde dat deze er zeker niet zou komen. In de definitieve vergunningaanvraag staat deze uitkijktoren er toch weer in. Dit terwijl de vereniging er al decennia lang voor zorgt dat naaktrecreatie in de gemeente Hellevoetsluis mogelijk is zonder dat hier iemand overlast of aanstoot aan kan nemen.

Niet alleen de uitkijktoren zal de mogelijkheid van veilig naakt recreëren bedreigen. Daarnaast is de gemeente voornemens een wal aan te leggen om de zonnevelden te onttrekken aan het zicht. Ook deze wal biedt voyeurs de mogelijkheid de recreanten te bespieden. Het steeds terugkeren van deze planonderdelen baart het bestuur van de vereniging ernstige zorgen. “Dit college heeft alleen oog voor de belangen van de multinational terwijl de belangen van ons als vereniging niet meegenomen worden. Toezeggingen van de gemeente blijven hard op papier uit. Een alternatief plan dat de vereniging in april j.l. aanbood aan het college is door wethouder schop als een sympathiek plan van tafel geschoven. Zonder enkele inhoudelijke terugkoppeling.”, aldus NVH de Brongaard. Een alternatief zou zijn om de zonnepanelen te plaatsen op het dak van Farm Frites.

NVH de Brongaard is aangesloten bij de Nederlandse Naturisten Federatie NFN, deze hebben in april het college ook al gewezen op deze onwenselijke situatie.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie
DELEN