Provincie Zuid-Holland brengt elk jaar een rapportage uit over het toezicht op risicovolle bedrijven. De rapportage over 2018 laat zien dat bij geen van de geïnspecteerde bedrijven een overtreding van de zwaarste categorie 1 (onmiddellijke dreiging) is vastgesteld. Wel is het percentage bedrijven zonder overtredingen gedaald van 47 procent in 2017 naar 44 procent in 2018.

Een mogelijke verklaring voor de stijging van het aantal overtredingen is de specifieke aandacht in 2018 voor de onafhankelijke overvulbeveiliging op verticale cilindrische tanks volgens de geactualiseerde richtlijn PGS-29. In het Rijnmondgebied staan bovengemiddeld veel van dit type installaties. Provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag van de Brzo-bedrijven in Zuid-Holland voor de omgevingsveiligheid. Bij 120 bedrijven is in 2018 een inspectie in het kader van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen, Brzo, uitgevoerd door de DCMR.

Bij 44 procent van de geïnspecteerde bedrijven is tijdens de inspectie geen enkele overtreding van de Brzo-wetgeving geconstateerd. Bij 39 procent van de bedrijven zijn alleen overtredingen in de lichtste categorie 3 (zeer geringe dreiging) vastgesteld en bij 17 procent van de bedrijven zijn één of meerdere overtredingen in categorie 2 of in categorie 2 en 3 geconstateerd. In totaal zijn er 243 overtredingen geregistreerd, waarvan 210 in de lichtste categorie. Er werden geen overtreding in categorie 1 (onmiddellijke dreiging) vastgesteld, wat de zwaarste categorie is.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter
Advertentie
DELEN